GenZ, thế hệ luôn năm trong tâm điểm của mỗi cuộc trò chuyện sáng tối. Họ là nhóm người trẻ đầy nhiệt huyết, sức sống và giàu năng lượng để chiến đấu với mọi chông gai của thế giới. Họ có những quan điểm hay cách giải quyết khác nhauContinue Reading

Qua mỗi thời điểm lịch sử nhất định, mỗi quá trình đều có sự thay đổi cải tiến riêng. Dù ở giai đoạn nào, lựa chọn phương pháp nào cũng đều muốn trẻ được phát triển tốt nhất. Ở thời đại công nghệ số này, các “ông bà bô” đangContinue Reading